Onvoorziene uitgaven

Onvoorziene uitgaven
In de primaire begroting 2020 is een bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven van € 26.200. Dit bedrag is bestemd voor de dekking van uitgaven die onoverkomelijk, onvermijdbaar en onvoorzien zijn. De post onvoorziene uitgaven is duidelijk ter dekking van incidentele uitgaven en mag geen structureel karakter hebben.
In 2020 is € 2.500 ter beschikking gesteld ten behoeve van de nationale hulpactie "Samen in actie voor Beiroet".  Het niet gebuikte gedeelte van de post onvoorzien ad. € 23.700 is in de 2 bestuursrapportage 2020 afgeraamd ten behoeve van algemene middelen.