Incidentele baten en lasten

Omschrijving Programma Begroting 2020 Rekening 2020
Incidentele lasten
Meer met de Maas 2. Landschap, natuur en water -30.000 0
Bijdrage EK mountainbiken 2. Landschap, natuur en water 0 0
Visitor centor + 2. Landschap, natuur en water 0 0
Personele capaciteit en uitvoeren van projecten duurzaamheid 3. Duurzaam wonen -159.560 -157.150
Invoering omgevingswet 3. Duurzaam wonen -20.000 -4.678
Extra bijdrage Memorial Day 75 jaar 5. Financiën en middelen -10.000 0
Incidentele impuls voor de organisatie 5. Financiën en middelen -200.000 0
Organisatorische maatregelen klantgericht werken 5. Financiën en middelen -350.000 -82.000
Bedrijfsvoering in relatie tot businesspartnerrol sociaal domein 5. Financiën en middelen -50.000 -78.315
Organisatie in balans met bestuursakkoord 5. Financiën en middelen -185.000 -185.000
Kosten WW-uitkering 5. Financiën en middelen -51.500 -51.500
Venster voor bedrijfsvoering 5. Financiën en middelen -7.500 -4.000
Totaal incidentele lasten -1.063.560 -562.643
Incidentele baten
Vrijval reserve SOVSO ivm sloop school 1. Mens en samenleving 510.000 510.000
Aanwending reserve sociaal domein 1. Mens en samenleving 216.570 216.570
Aanwending bestemmingsreserve gemeentelijk kwaliteitsfonds 2. Landschap, natuur en water 69.770 69.770
Aanwending bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling tbv organisatie ontwikkeling 5. Financiën en middelen 30.000 30.000
Totaal incidentele baten 826.340 826.340