Onvoorziene uitgaven

Onvoorziene uitgaven 2021

Terug naar navigatie - Onvoorziene uitgaven 2021

Onvoorziene uitgaven
In de primaire begroting 2021 is een bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven van € 26.200. Dit bedrag is bestemd voor de dekking van uitgaven die onoverkomelijk, onvermijdbaar en onvoorzien zijn. De post onvoorziene uitgaven is duidelijk ter dekking van incidentele uitgaven en mag geen structureel karakter hebben.
In 2021 is geen beroep gedaan op de post onvoorziene uitgaven, derhalve is de totale post in de 2e  bestuursrapportage 2021 afgeraamd.