Sitemap

Kadernota 2024-2027 Blz. 1
Programma Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Inleiding kadernota 2024-2027 Blz. 5
Voorwoord Blz. 6
Externe economische ontwikkelingen Blz. 7
Externe economische ontwikkelingen Blz. 8
Autonome ontwikkelingen Blz. 9
Autonome ontwikkelingen Blz. 10
Ontwikkelingen per Programma Blz. 11
Programma 1: Kwaliteit van Leven Blz. 12
Mens & Samenleving Blz. 13
Acties uit de meerjarenbegroting 2023-2026 volgend uit het bestuursakkoord Blz. 14
Programma 2: Landbouw, landschap en Plattelandseconomie Blz. 15
Landschap & Natuur Blz. 16
Acties uit de meerjarenbegroting 2023-2026 volgend uit het bestuursakkoord Blz. 17
Programma 3: Duurzaamheid en Klimaatverandering Blz. 18
Programma 3 Klimaat & Energie Blz. 19
Acties uit de meerjarenbegroting 2023-2026 volgend uit het bestuursakkoord Blz. 20
Programma 4: Wonen en Leefomgeving Blz. 21
Programma 4 Wonen & Mobiliteit Blz. 22
Acties uit de meerjarenbegroting 2023-2026 volgend uit het bestuursakkoord Blz. 23
Programma 5: Bestuur en Dienstverlening Blz. 24
Programma 5 Bestuur en Dienstverlening Blz. 25
Acties uit de meerjarenbegroting 2023-2026 volgend uit het bestuursakkoord Blz. 26
Ambitie versus uitvoeringskracht Blz. 27
Omschrijving Blz. 28
Algemeen financieel beleid Blz. 29
Kaders en spelregels Blz. 30
Overzicht opbrengsten Blz. 31
Algemene financiële positie Blz. 32
Kengetallen Blz. 33
Toelichting Blz. 34
Toelichting Blz. 35
Meicirculaire Blz. 36
Financiële dilemma's Blz. 37
Nieuwe financieringssystematiek mede overheden Blz. 38
Nieuwe financieringssystematiek medeoverheden Blz. 39
Kengetallen Blz. 40
Kengetallen Blz. 41
Weerstandsvermogen Blz. 42
Weerstandsvermogen Blz. 43
Onbenutte belastingcapaciteit Blz. 44
Recapitulatie aandachtspunten/actiepunten Blz. 45
Programma 1: Mens & Samenleving Blz. 46
Programma 2: Landschap & Natuur Blz. 47
Programma 3: Klimaat & Energie Blz. 48
Programma 4: Wonen & Mobiliteit Blz. 49
Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering Blz. 50
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap