Programma 3: Klimaat & Energie

Financiële analyse programma 3

Terug naar navigatie - Financiële analyse programma 3
Programma 3 Klimaat en Energie
Onderwerp 2022 2023 2024 2025 I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
3.1 Afval, water en Milieu
Autonome ontwikkelingen - - - -
Besluiten -207.838 - - - I
Bijstelling bestaand beleid - - - -
Totaal € -207.838 € - € - € -

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid. 

Autonome ontwikkelingen


Er is in dit programma geen sprake van mutaties in autonome ontwikkelingen.

Besluiten


Via de algemene uitkering is een bijdrage ontvangen van  € 207.838 voor uitvoeringskosten klimaatakkoord. (zie ook programma 5)  Aangezien deze bijdrage bedoeld is om uitvoering te geven aan het klimaatakkoord wordt geadviseerd deze middelen hiervoor ook ter beschikking te houden en te storten in een nieuw reserve Duurzaamheid.

Bijstelling bestaand beleid


Er is in dit programma geen sprake van mutaties in bijstelling bestaand beleid

Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2022)

Wat mag het kosten Programma 3: Klimaat & Energie

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten Programma 3: Klimaat & Energie
Wat mag het kosten? Begroting 2022 Begr.wijz. Begroting 2022
3. Klimaat & Energie Primitief Na Burap 2
Saldo beleidsveld 3.0 Prioritair thema Duurzaamheid -€ 151.500 € 0 -€ 151.500
Saldo beleidsveld 3.1 Afval, water en milieu € 224.488 -€ 56.715 € 167.773
Saldo beleidstaak vóór bestemming € 72.988 -€ 56.715 € 16.273
Mutaties reserves -€ 207.838 -€ 207.838
Saldo beleidstaak na bestemming € 72.988 -€ 264.553 -€ 191.565