Programma 2: Landschap & Natuur

Financiële analyse programma 2

Terug naar navigatie - Financiële analyse programma 2
Programma 2 Landschap en Natuur
Onderwerp 2022 2023 2024 2025 I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
2.0 Landbouw en landschap
Autonome ontwikkelingen - - - -
Besluiten - - - -
Bijstelling bestaand beleid 17.500 - - - I
2.1 Buitengewoon buitengebied
Autonome ontwikkelingen - - - -
Besluiten - - - -
Bijstelling bestaand beleid 8.000 - - - I
2.2 Openbare ruimte
Autonome ontwikkelingen - - - -
Besluiten -37.500 - - - I
Bijstelling bestaand beleid - - - -
Totaal € -12.000 € - € - € -

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid. 

Autonome ontwikkelingen


Er is in dit programma geen sprake van mutaties in autonome ontwikkelingen.

Besluiten


Per saldo is in dit programma € 37.500 bij geraamd aan budget voor exotenbestrijding. 

Bijstelling bestaand beleid 


Bij dit onderdeel is een voordeel gerealiseerd van € 25.500.

Het grootste voordeel is gerealiseerd door het incidenteel aframen van het budget bestemd voor het beheer en onderhoud van "knopen lopen" ad. €12.500. De overige incidentele voordelen hebben betrekking op onderzoekskosten Unesco status ad. € 5.000 en niet geheel uitgegeven (huur)bijdrage Stichting infocentrum vuursteenmijn ad. € 8.000 (verbouwing is uitgelopen in de tijd).

Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2022)

Wat mag het kosten Programma 2: Landschap & Natuur

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten Programma 2: Landschap & Natuur
Wat mag het kosten? Begroting 2022 Begr.wijz. Begroting 2022
2. Landschap & Natuur Primitief Na Burap 2
Saldo beleidsveld 2.0 Prioritair thema Landschap en landbouw -€ 471.100 € 56.250 -€ 414.850
Saldo beleidsveld 2.1 Buitengewoon Buitengebied -€ 90.641 € 0 -€ 90.641
Saldo beleidsveld 2.2 Openbare ruimte -€ 784.892 -€ 147.000 -€ 931.892
Saldo beleidsveld 2.3 Economie, recreatie en toerisme € 687.467 € 14.066 € 701.533
Saldo beleidstaak vóór bestemming -€ 659.166 -€ 76.684 -€ 735.850
Mutaties reserves -€ 99.000 -€ 99.000
Saldo beleidstaak na bestemming -€ 758.166 -€ 76.684 -€ 834.850