Voorwoord 2e bestuursrapportage 2021

Voor u ligt de  2e bestuursrapportage (2e Burap) van het jaar 2021. Deze 2e Burap bevat, in afwijking van voorgaande jaren,  zoals afgesproken in het verbetervoorstel n.a.v. evaluatie  P&C alleen een voorstel en toelichting op financiële bijstellingen en een voorstel en toelichting op budgetoverhevelingen.

Dit betekent dat in deze 2e bestuursrapportage alleen aandacht wordt besteed aan de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van de bij u reeds bekende A3's. Deze A3's treft u dan ook als bijlage bij de 2e bestuursrapportage aan.  In deze rapportage wordt volstaan met een recapitulatie van de financiële afwijkingen per programma.

De 2e Burap sluiten wij af met een positieve  bijstelling van € 339.959 voor 2021. Voorgesteld wordt dit saldo voorlopig te parkeren in afwachting  van het saldo van de jaarrekening 2021. Rekening houdend met het saldo van de 2e burap komt het saldo van de begroting uit op € 155.056 positief.  Wat opvalt is dat deze ombuiging  voornamelijk is gerealiseerd door incidentele meevallers. Hierbij moet u denken aan het afstoten van vastgoed, hogere leges en belastinginkomsten, mindere uitgaven als gevolg van Corona en het (tijdelijk) vervallen van het uitvoeringsprogramma IKL. De financiële recapitulatie ziet er als volgt uit:

Programma 2021 2022 2023 2024 2025 Voordeel/Nadeel
A. SALDO PRIMITIEVE BEGROTING 2021 € 8.517 € 297.730 € 296.540 € -114.104 € 141.912 Voordeel
B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2020 € -2.224 Nadeel
C. SALDO EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2021 € -191.196 Nadeel
D. SALDO BEGROTING NA WIJZIGING (A+B+C) € -184.903 € 297.730 € 296.540 € -114.104 € 141.912 Nadeel
E. AUTONOME ONTWIKKELINGEN
Programma 1 -€ 432.653 € 0 € 0 € 0 € 0 Nadeel
Programma 2 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Programma 3 -€ 203.053 € 0 € 0 € 0 € 0 Nadeel
Programma 4 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Programma 5 € 333.858 € 0 € 0 € 0 € 0 Voordeel
E. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN -€ 301.848 € 0 € 0 € 0 € 0 Nadeel
F. BESLUITEN
Programma 1 -€ 162.445 € 0 € 0 € 0 € 0 Nadeel
Programma 2 -€ 59.995 -€ 94.000 -€ 94.000 -€ 94.000 -€ 94.000 Nadeel
Programma 3 -€ 42.250 -€ 30.750 -€ 30.750 -€ 30.750 -€ 30.750 Nadeel
Programma 4 € 289.363 € 0 € 0 € 0 € 0 Voordeel
Programma 5 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
F. TOTAAL BESLUITEN € 24.673 -€ 124.750 -€ 124.750 -€ 124.750 -€ 124.750 Voordeel
G. BIJSTELLING BESTAAND BELEID
Programma 1 € 74.152 € 0 € 0 € 0 € 0 Voordeel
Programma 2 € 86.500 € 0 € 0 € 0 € 0 Voordeel
Programma 3 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Programma 4 € 70.782 € 0 € 0 € 0 € 0 Voordeel
Programma 5 € 385.700 -€ 11.171 -€ 11.302 -€ 11.435 -€ 11.435 Voordeel
G. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID € 617.134 -€ 11.171 -€ 11.302 -€ 11.435 -€ 11.435 Voordeel
H. TOTAAL TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2021 (E+F+G) € 339.959 -€ 135.921 -€ 136.052 -€ 136.185 -€ 136.185 Voordeel
I. NIEUW SALDO BEGROTING 2021 (D+H) € 155.056 € 161.809 € 160.488 -€ 250.289 € 5.727 Voordeel